Fråga facket Fråga facket

Uttalande

Anställningarna blir allt mer osäkra. Hot och våld ökar i butiker, i vården och i kollektivtrafiken. I skolan räcker inte lärarna till för att ge alla barn samma chans. I äldreomsorgen sliter de anställda allt hårdare. I sjukvården skjuts operationer på framtiden. Fler sjuka nekas sjukersättning. Utanför storstäderna blir det allt längre till skolan, bussturer dras in och polisen har försvunnit.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 Mycket av det som gått fel beror på att vi hade en högerregering som hellre sänkte skatten för rika än investerade i trygghet och välfärd. Men allt kan inte skyllas på högern. Klyftorna började öka för årtionden sedan.

Det räcker nu! Sveriges ekonomi går bättre än på länge. Vi har alla möjligheter att rätta till de fel som begåtts och bygga ett bättre Sverige. För oss handlar nästa års val därför om en huvudfråga: Vilka vill och kan öka tryggheten för vanligt folk?

 Alliansen och Sverigedemokraterna vill sänka skatten ännu mer för de rika. De vill lagstifta om sänkta löner. De vill tillåta privata vinstuttag ur vår gemensamma välfärd. Samtidigt vill de lägga mindre pengar i skolan, vården och omsorgen. Med deras politik ökar otryggheten för vanligt folk.

 Socialdemokraterna har vänt landets ekonomi från minus till plus och skapat utrymme för jobb och tillväxt över hela landet. De vill ha fler lärare i skolan, mer personal i äldreomsorgen och att vård alltid ska ges efter behov, inte efter plånbokens tjocklek. De vill stoppa vinstjakten i välfärden och de har skapat ordning och reda i migrationsfrågan.

 Statsminister Stefan Löfven kommer från vår verklighet, från ett LO-yrke. För oss är det alltid hårt arbete som gäller. Att ge upp eller gnälla är aldrig ett alternativ. Det är den inställningen som har byggt det svenska välfärdssamhället. Och det är den som kan bygga Sverige starkt igen.

 Vi har rimliga krav: Våra medlemmar har rätt att vara trygga. De ska kunna leva och arbeta både i städer och glesbygd. Välfärden ska fungera. Ingen ska utsättas för våld på jobbet. Våra löner ska inte sänkas!

 Visst kostar det. Men nu när landets ekonomi är starkare än på länge måste vi se möjligheterna och ta dem. Sverige har råd med trygghet för vanligt folk. Men då krävs en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering. Med den målsättningen inleder vi nu vårt valarbete i LO-distriktet i Småland och Blekinge!

 

 

Kicki Stamblad
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.