Fråga facket Fråga facket

Facklig-politisk aftonskola

LO-distriktet startar en facklig-politisk aftonskola. Utbildningen kommer ge dig fackliga och politiska kunskaper och verktyg för att kunna delta i det politiska arbetet och vara med och förändra din kommun, region eller i riksdagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Patrik Långberg

Framtidsakademin – För dig som är intresserad av facket och politik

Målgrupp: Fackligt förtroendevalda som kandiderar till politiska uppdrag.

Innehåll: Att kunna vara med och forma sin vardag är en demokratisk rättighet. För att kunna göra det, krävs det kunskap. Kunskap är Makt!

En stark arbetarrörelse måste i framtiden bli bättre på att ta tillvara det fackliga engagemanget i politiken. Där har du en viktig roll. Ditt engagemang och intresse har en stor betydelse för hur framtiden ska se ut för oss löntagare. Vi vill med den här utbildningen stärka det fackliga inflytandet i politiken.

Utbildningen kommer ge dig fackliga och politiska kunskaper och verktyg för att kunna delta i det politiska arbetet och vara med och förändra din kommun, region eller i riksdagen.

Syfte: Att ge fackligt förtroendevalda en kvalificerad facklig-politisk skolning för att kunna ta politiska uppdrag.

Kurslängd: 1 år.

Upplägg: Utbildningen är på 1 år och genomförs som internat, ca 10 dagar. Teamsmöten, studiebesök och hemarbete mellan internaten på Ädelfors folkhögskola ingår också. I slutet av utbildningen gör vi en personlig handlingsplan tillsammans med din fackliga organisationen som ligger till grund för valrörelsearbetet 2026.

Ekonomi: Avdelningen står för faktiskt förlorad arbetsförtjänst (cirka 10 dagar) och LO-distriktet står för alla övriga konferenskostnaderna.

Kursplan: Behandlar både de politiska ideologierna och den praktiska politiken.
Den bygger på fem block:

  • De politiska ideologierna 
  • Samhällsekonomi 
  • Demokrati 
  • Aktuella fackliga och politiska frågor 
  • Opinionsbildning

Anmälan: kontakta studieorganisatören på din avdelning/sektion. En anmälningsblankett finns här, och den skickas till oss på LO-distriktet.

Ladda ned vår folder genom att klicka här.