Fråga facket Fråga facket

Förändringar inom Facket Försäkrar

Försäkringar Försäkringsverksamheten inom LO genomgår förändringar och vid årsskiftet träder ett nytt partsgemensamt bolag in som ansvarig för information om kollektivavtalad försäkring och pension. LO har fortsatt kvar uppdraget att samordna förbunden inom Medlemsförsäkringar tillsammans med Folksam.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Försäkringsverksamheten inom LO genomgår förändringar och vid årsskiftet träder ett nytt partsgemensamt bolag in som ansvarig för information om kollektivavtalad försäkring och pension. LO har fortsatt kvar uppdraget att samordna förbunden inom Medlemsförsäkringar tillsammans med Folksam. Det innebär för den som är försäkringsinformatör i något av LOs medlemsförbund att det kommer vara Avtalat som utbildar om kollektivavtalad pension och försäkring på jobbet. LO och Folksam kommer fortsatt utbilda inom området medlemsförsäkring.
Det nya bolaget är registrerat som Kollektivavtalsinformation i Sverige AB och varumärket som flera partsbolag ska verka under är Avtalat, försäkring och pension via jobbet.

Det innebär att LO-förbundens avdelningar eller motsvarande inte längre ska anmäla in vilka som är försäkringsinformatörer till LO-distrikten. LO, LO-förbunden och Avtalat arbetar i detta nu för att säkerställa en god hantering av försäkringsinformatörerna och mer information kommer när arbetet är färdigställt. Frågor som rör försäkringsinformatörerna hänvisas till respektive LO-förbund.

LO fortsatt ett övergripande samordningsansvar mellan LO-förbunden, Avtalat och Folksam och ansvarig ombudsman är Patrick Roselin på LOs enhet för organisationsfrågor. Han nås på 08-796 25 13 och e-post patrick.roselin@lo.se.