Fråga facket Fråga facket

Det fackliga löftet

Syftet med en fackförening är i första hand att förhindra lönekonkurrens och att skapa så bra arbetsvillkor som möjligt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Byggjobbare får information inför valet.
Foto: Christina Jonsson

Varje medlem i facket ställer genom sitt medlemskap upp på fackföreningens grundlag - det fackliga löftet - att aldrig någonsin arbeta till sämre lön eller villkor än de vi kommit överens om i föreningen.

Det är därför angeläget att så många som möjligt är med i facket.

Så här beskrivs det fackliga löftet i boken Kollektivavtalet - det skrivna löftet:

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav." 

 
 

Kollektivavtalet - det skrivna löftet. Framsida.