Fråga facket Fråga facket

Tvärfackliga ungdomsfrågor

Om du är medlem i facket står du aldrig ensam. Facket backar upp och facket backar aldrig ur. Vi inom facket är riktiga proffs på vad som gäller på jobbet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungdomskommittéer

LO-distriktet i Småland och Blekinge har en rad olika aktiviteter, kampanjer och fackliga utbildningar som vänder sig till ungdomar. I de respektive länen finns regionala ungdomskommittéer (RUK) som jobbar med tvärfackliga ungdomsfrågor. En av de aktiviteter som den regionala ungdomskommittéen arrangerar tillsammans med unga förtroendevalda från förbunden är Facket på sommarjobbet. De brukar även delta vid olika skolarrangemang och mässor för att berätta om villkoren på arbetsmarknaden.

Sommarjobbet

Under sommaren får så gott som alla våra 38 kommuner besök av turnéstaben och de fackliga organisationerna . Vi berättar om rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Ibland får vi hjälpa ungdomarna med problem som kan dyka upp. Det kan till exempel vara funderingar kring lönen, arbetstiden eller kanske arbetsmiljön. Information kring Fackets försäkringar är också ett viktigt inslag. Vår målsättning är att ungdomar ska hjälpa ungdomar.

Är du själv under 30 år och vill vara med och förbättra villkoren för unga på arbetsmarknaden? Ta då kontakt med LO-distriktets verksamhetssamordnare med ansvar för ungdomsfrågor.