Fråga facket Fråga facket

Kunniga medlemmar är utbildade medlemmar

Facklig utbildning för alla medlemmar är ett viktigt verktyg för att vi tillsammans ska kunna få ett bättre och tryggare arbetsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kunniga medlemmar

På sjukhus, lunchmatsalar, bilverkstäder och på pappersbruk. Ja, på alla arbetsplatser finns medlemmar som har sin vardag, arbetsuppgifter och kunskaper om just sitt eget arbete.

Överallt finns speciella problem. Det kan vara i arbetsmiljön, innehållet i arbetet och ibland även med arbetsgivare som inte ser på lagar och avtal på samma sätt som fackföreningen gör.

Därför behöver vi vakna och kunniga medlemmar som kan upptäcka saker som kan förbättras.

Utbildningar för dig

Erfarenheter, förhoppningar och möjligheter är det som våra utbildningar bygger på. Handledare och lärarnas roll är att ge stöd på vägen mot den nya kunskapen.

Våra utbildningar utgår från deltagarna och är grupporienterade och deltagarstyrda. De vardagsproblem deltagarna tar med sig in i kursen blir en kunskapskälla. Här hittar du utbildningar för dig.

Företräda medlemmarna

Några av oss är förtroendevalda och har fått i uppdrag att företräda medlemmarna i olika situationer och funktioner. För att göra det på bästa sätt är det viktigt med kunskap. Vi har därför ett brett utbud av olika utbildningar för att de förtroendevalda ska kunna utvecklas i sitt uppdrag att företräda medlemmarna.

Allt för att bli stärkt och trygg i rollen som förtroendevald. Det handlar om alltifrån vad vi kan driva med stöd av lagar och avtal till förståelse för vad som krävs för ett framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete.

Läs mer här om försäkringsinformatörsutbildningar

Förändra och förbättra - tillsammans

Våra värderingar utgår från rättvisa, solidaritet, jämlikhet och frihet. Samhället och arbetslivet kan förändras och förbättras. Det är därför vi tror på en aktiverande och aktionsinriktad kunskap, som leder till handling. Ju fler vi är, desto större chans har vi att tillsammans förändra och förbättra. Så, kom med och skapa ny kunskap. Du behövs!