Fråga facket Fråga facket

Roland Andreasson ny ordförande för LO-distriktet Sydost!

Roland är aktiv i Handels, 1:e vice ordförande i avdelning 4. Han arbetar i en spelbutik i Karlskrona och är facklig samordnare i Blekinge för Handels.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Roland vill i sitt nya uppdrag lyfta fram arbetet med det facklig-politiska och vikten av att ha fackliga kamrater som företrädare i politiken. Att slå vakt om arbetarnas roll som en väsentlig del i samhället ser Roland som en viktig uppgift. 

Internt i distriktet görs nu en översyn av organisationen och det arbetet får stå i fokus och läggas mycket energi på, säger Roland.

Kicki Stamblad
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.