Fråga facket Fråga facket

Huvudskyddsutbildning

Efter ett par år som skyddsombud kanske det är dags för ett större uppdrag, då är huvudskyddsombud perfekt för dig. Som spindeln i nätet samordnar du arbetsplatsens alla skyddsombud och har ett övergripande ansvar för arbetsplatsens totala arbetsmiljöarbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målgrupp: Blivande eller nyligen valda fackliga huvudskyddsombud.

Innehåll: Efter ett par år som skyddsombud kanske det är dags för ett större uppdrag, då är huvudskyddsombud perfekt för dig. Som spindeln i nätet samordnar du arbetsplatsens alla skyddsombud och har ett övergripande ansvar för arbetsplatsens totala arbetsmiljöarbete. 

På större arbetsplatser finns det oftast flera skyddsombud, som var för sig ansvarar för ett skyddsområde. Huvudskyddsombudet har en samordnande roll, ett helhetsperspektiv på arbetsplatsen och verkar i frågor som rör mer än ett skyddsområde. Den här utbildningen handlar om rollen, mandatet, makten och ansvaret som följer uppdraget. Vi tittar på hur olika lagar styr och stärker arbetet och vilka rutiner som bör finnas för att du ska kunna göra ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete för hela arbetsplatsen. Du kommer även att lära dig hur du framgångsrikt kan driva arbetsmiljöarbetet i olika typer av projekt för att nå ännu bättre resultat.

Kurslängd: 32 timmar fördelat på fyra heldagar.

Ekonomi: Den anmäldas företag står för deltagaravgiften.

Intresseanmälan: Är du intresserad av att gå en arbetsmiljöutbildning, klicka här för att fylla i formuläret.
OBS. Nu kan du ansöka digitalt till de fackliga kurserna på Ädelfors folkhögskola. Gå till www.adelfors.nu. Du slipper all pappershantering, din ansökan går fram omedelbart och en bekräftelse skickas direkt till din mail. En digital ansökan är dessutom miljövänlig och säker.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6-7§§.