Fråga facket Fråga facket

Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen

Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning.

Blekinge

Kalmar

Kronoberg


Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information