Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljöarbete kring hot och våld

Att ge deltagare kunskap om hur man arbetar med arbetsmiljö gällande hot och våld, i förebyggande syfte. Tips hur du kan säga ifrån och sätta gränser tydligt utan att vara otrevlig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målgrupp: Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.

Innehåll: Inventering & nulägesanalys av arbetsplatserna, SAM ur ett hot och våld perspektiv, Arbetsmiljölagen gällande AFS:ar, fördjupningsarbete hot och våld, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Syfte: Att ge deltagare kunskap om hur man arbetar med arbetsmiljö gällande hot och våld, i förebyggande syfte. Tips hur du kan säga ifrån och sätta gränser tydligt utan att vara otrevlig. Varför vi kan bli så arga eller rädda och hur känslor påverkar oss under konflikter. Skicklig på att kommunicera med andra. Att deltagaren får med sig en egen handlingsplan för fortsatt arbete i den egna organisationen.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren – Ha kunskap om arbetsmiljölagen & AFS:ar som påverkar, kunna bevaka arbetsmiljöfrågor ur hot och våld perspektiv, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer: Teori, föreläsningar & diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning & redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning & erfarenhetsutbyte.

Kurslängd: 16 timmar fördelat på två heldag.

Ekonomi: Den anmäldas företag står för deltagaravgiften.

Intresseanmälan: Är du intresserad av att gå en arbetsmiljöutbildning, klicka här för att fylla i formuläret.
OBS. Nu kan du ansöka digitalt till de fackliga kurserna på Ädelfors folkhögskola. Gå till www.adelfors.nu. Du slipper all pappershantering, din ansökan går fram omedelbart och en bekräftelse skickas direkt till din mail. En digital ansökan är dessutom miljövänlig och säker.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6-7§§.